(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Видове листовки: рекламни, информационни, нагледни

Печатът на листовки е една от най-популярните услуги в типографията. Търсенето на този тип формат е свързано с неговата универсалност: чрез тях може да се рекламират не само продукти и услуги, но и да се разпространява и всякаква друга информация.

 Варианти за използването на листовки.

 Листовките са удобни за използване при масово рекламно раздаване, при провеждането на изложби и презентации, за раздаване по пощите и др. Евтиното изготвяне на този полиграфически материал го правят достъпен дори за нова, прохождаща компания, за която е важно да се представи пред целевата аудитория без особени финансови разходи. Икономичността не е единствено предимство на рекламните листовки. Те мога да бъдат доста ефективен материал за насърчаване, особено когато се отдели достатъчно внимание на техния дизайн.

Форматът на листовките се използва активно при агитационни движения. Най-добре това се забелязва по време на предизборни кампании. На листовките обикновено се поместват основно лозунги на кандидатите или партиите, а за разпространяването на по-подробна информация се използват дипляни или брошури.

 Нагледни листовки

 Като отделна категория може да се отделят нагледните листовки, които представят компанията като цяло. На тях се поставя основна информация за насоката на деятелността на фирмата, продуктите и услугите, които предоставя. При тези листовки особено важен е дизайна, който трябва да съдържа корпоративния стил на компанията. Задължително на тях се поставя фирменото лого и се използват фирмените корпоративните цветове.

Нагледните листовки често се печатат на качествена хартия с покритие или дори на дизайнерска. За да изглеждат по-естетично се предприемат довършителни операции като лакиране и ламиниране. Ако листовката трябва да се оформи по-оригинално може да се използва щамповане и изрязване. Сферата на използване на нагледните листовки се пресича от части с рекламните, но заради по-високото качество и цена към тяхното разпространение се подхожда по различен начин. Ако рекламните листовки се използват за масово разпространение, то нагледните листовки обикновено се раздават на изложби и презентации или се изпращат по адресно на клиентите.

Информационни листовки

Информационните тип листовки се използват за известяване на целевата аудитория за отваряне на нова търговска точка или линия на продуктите. Също като рекламните листовки, те се раздават на местата, където се събира голяма целева аудитория, която трябва да се привлече в магазините или офисите на компанията. За да изпълняват добре своите функции дизайна на информационните листовки трябва да съответства на основната цел: основната информация трябва да е написана с голям шрифт, може да се добави цветови акцент и др.

За печатането на различните видове листовки може да се използва както цифров, така и офсетен печат. Изборът на технологията зависи от материала (обикновена, дизайнерска, хартия с покритие и т.н), следпечатното обработване, а също така и от тиража. За големи тиражи по-икономичен вариант е офсетния печат, а за по-малки тиражи – цифровия. И двете технологии позволяват да се получи изображение с много високо качество.