(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Ролята на рекламните листовки в развитието на компанията

Ролята на рекламните листовки в развитието на компанията

Листовките са един от основните формати на печатната реклама. Благодарение на ниската си цена и своята универсалност хиляди фирми ги поръчват, затова с течение на времето става все по-трудно да се изготви наистина ефективна рекламна листовка, на която да обърнат внимание потенциалните клиенти.

 Какво е необходимо, за да е наистина полезен печатът на рекламни листовки?

 На първо място е необходимо да се помни, че само на листовки е невъзможно да се построи цялата рекламна кампания. Независимо от всички предимства на този формат той може да реши само отделни задачи, затова за по-добър резултат е необходимо да се задейства и друга рекламна кампания.

Листовките са много лаконичен формат и затова текстът, който съдържа трябва да е кратък и ясен. Ако материалът трябва да представя компанията като цяло, то неговата структурата може да се построи по следния начин: в горната част да се разположи първата фраза, в която да се отразява основната идея на предложението ( тук може да се напише основната специфика на компанията). Заглавното изречение е най-добре да се напише с голям шрифт, за да бъде веднага забелязана от получателя. След това може по точки с по-малък шрифт да се изброят основните преимущества на услугите или продуктите на компанията.

 Какво трябва да съдържа листовката?

 В тези точки трябва да се отбележат ключовите плюсове, които отличават фирмата от конкуренцията и при това не трябва да се използват негативни конструкции („ компания Х продава некачествени товари“ и т.н.). Всяка фраза трябва да е достатъчно лаконична и лесна за разбиране. Не трябва да се изпада в подробности и да се изброяват вси1ки характеристики на продукта – форматът на листовките не е подходящ за това. Освен това текстовата информация трябва да е интересна на читателя и затова сухото изброяване на техническите характеристики не е най-доброто решение.

Разбира се при печатът на рекламни листовки структурата може и се отличава от описаното по-горе – например, може да се експериментира с нейното оформяне и ключови фрази. Във всеки случаи трябва да се придържате към принципа на лаконичността и да не се опитвате да съберете колкото се може повече информация. За да съобщите повече информация за продукта или услугата на клиента е по-удобно да използвате други форма на реклама: каталог на продукцията, дипляна и др.

По този начин самият формат на рекламните листовки често диктува използването на този рекламен материал. За да се получи максимален ефект не е необходимо да се опитвате да натоварвате листовката с допълнителни функции, които тя не може да изпълни на необходимото ниво.

Например, едва ли на листовките може да се направи ефектна и удобна за възприемане комплексна презентация на нова линия на продуктите. Но добре съставената листовка напълно може да съобщи на широката аудитория за настъпилите новости в продажбите и да разкажат за техните ключови преимущества. Допълнителна информация заинтересования клиент може да получи непосредствено в търговския обект или от други рекламни материали.