(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Как да увеличим ефективността на рекламните листовки?

Листовките с рекламен характер се използват от различни компании за привличане на клиенти. Ниската стойност дори на големи тиражи и универсалността на формата правят листовките едни от най-популярните рекламни носители, а техният печат е изключително търсена услуга.

Обратната страна на удобството на този тип печат за рекламодателите е огромното разнообразие на листовки, което е добре забележимо в големите градове. В резултат ефективността и реалната отплата от използването й се снижава. За да се справите с този проблем е необходимо внимателно да походите към планирането на рекламните акции при използването на листовки.

 

Начини за увеличаване на ефективността на листовките при раздаването им.

 

Начините за повишаване на ефективността на материали зависи много от това как ще бъде организирано тяхното разпространение. Един от най-популярните методи е масовото безадресно раздаване, която може да се осъществи на улицата, в търговски центрове и др. Възвращаемостта от такъв вид на разпространение на листовките може да бъде както минимална, така и много добра. За да постигнете по-добър резултат е необходимо да раздавате рекламните материали на места с висока концентрация на целевата аудитория. За някои групи продукти работи добре тяхното раздаване в непосредствена близост на търговския обект ( по този начин заинтересувания купувач може веднага да влезе в магазина).

Много често листовките се разпространяват по пощите. В този случай за увеличаване на ефективността им може да се използва ярък и забележим дизайн – това позволява разграничаването на рекламното съобщение от масата на другите и повишава шанса да бъде възприет от получателя.

Третият метод за раздаване на листовки предполага използването на диспансери. Това са специални конструкции, които са предназначени за поставянето на различни печатни реклами. При изготвянето на листовки за този вид метод на разпространение е необходимо задължително да се отчете формата на диспансера -това позволява избора на оптимален размер на рекламния материал. Също като при листовките, които се раздават по пощата, и тук трябва да се обърне внимание на техния жив и забележим вид , който позволява да се отличат от множеството други аналогични реклами. В някои случаи е удобно да се използва собствен фирмен диспансер, който е оформен в корпоративния стил на фирмата – в този случай борбата за вниманието на потенциалните клиенти е много по-малка.

 

Добрият дизайн – ефективна реклама.

 

За да се увеличи общата ефективност на листовките, независимо от техния начин на разпространение, помага професионалния подход към дизайна. Добрата листовка не само се „набива на очи“, но и е удобен за възприемане материал. За да се постигне това е необходима добре структурирана информация в листовката: да се отделят ключовите аспекти на изречението, да не се запълва пространството с ненужен текст. Тъй като листовката е малък формат, рекламните данни в нея трябва да са лаконични. При това не трябва да се забравя включването на наистина полезна информация (например, контакти за връзка).