(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Кога са се появили първите визитки?

Днес визитките се използват активно за разменяне на контакти с партньори или за осъществяване на връзка с важни клиенти. Именно затова печатът на визитки е търсена не само от корпоративните клиенти, а и от клиенти, които има собствен бизнес. Но функцията на визитките далеч не се изчерпва само в тези сфери.

Счита се, че първите визитки са се появили още в III в. преди н.е. в Древен Китай. Тогава те са се изработвали на тънки дъски от бамбук или дърво. По-късно за тяхното изработване са започнали да използват копринена тъкан, а след известно време – червена хартия. Такива визитки са носели в себе си всички чиновници на страната – подтвърждение за това е указ на древнокитайски управник, който заповядвал на своите подчинени да имат в себе си визитки. Данните, които са вписвали във визитките, са подобни на съвременните – задължително се е посочвало името, фамилията и длъжността, която са заемали.

В Европа визитките са се появили няколко века по-късно. При това еднозначна версия за тяхното разпространение по Стария Континент няма. Съществуват версии за това, че са се появили първо в Германия, Франция или Италия. Вероятно това се е случило през XVIв. Според една от хипотезите първите визитки са се появили в двора на френския монарх Людовик XV през епохата на рококо.

Първите собственици на европейски визитки били знатните и благородни хора, като в Китай. При това визитките са се използвали изключително по етикет – за демонстрация на името и положението в обществото. На нея се е посочвала минимална информация – само името и фамилията. Само в много редки случаи на визитката се е посочвал и адреса на собственика. Към средата на XVIIIв данните, които са се посочвали във визитките, се увеличават. Почти задължителен е станал семейният герб, все по-често се е вписвал адреса и друга допълнителна информация за собственика.

В Русия разпространението на визитки се свързва с времето на управление на Екатерина II, която внесла много европейски новости в дворянския етикет. По оформление и съдържание първите руски визитки са се различавали много от френските – те са били богато декорирани, но не са се отличавали по количество информация. Тази тенденция се е сменила през XIXв, когато визитките са започнали да се оформят по-лаконично, отчитайки удобството на получателя при прочитането на цялата предоставена информация . В същото време визитките започват да изпълняват не само етикетна,но и делова функция – вече са се ползвали не само на приеми и балове, но и по време на сключване на сделки.

След революцията през 1917г. практиката за използване на визитки в Русия е прекратена, защото се е смятало за показател на дворянство и буржуазия. Но през 60-те години на миналия век визитките са започнали отново да се използват сред елитните работници. През 90те години ползването на визитки се е увеличило, защото са започнали да се използват активно в частния бизнес.