(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Печатът в бизнес сферата.

Печатът в бизнес сферата.

В днешно време печатът все повече се асоциира с бизнеса. Печатната продукция отдавна е станала надежден помощник на фирмите, компаниите и предприятията по отношение на развитието на търговията и привличането на нови клиенти и партньори. Като се говори за "бизнес" печат трябва да се разбира продукция, необходима за нормалното функциониране на всяка компания. Такъв вид печат са бланките, визитките, квитанциите, пликовете, елементите от корпоративния имидж. Печтът на листовки не попада тук, тъй като те са част от сферата на рекламния печат.На някои от "деловите" изделия ще разгледаме малко по-подробно.

Най-разпространените печатни продукти в това отношение са визитките. В средите на деловите хора, независимо от статуса на бизнеса, който представляват, наличието на визитки отдавна се приема като предпоставка за добри взаимоотношения. Много често този малък къс от плътна хартия представя вида на цялата фирма. Визитката може много да каже не само за нейния притежател, но и за самата фирма като цяло. Затова и към поръчките за тяхното изготвяне се отнасят много внимателно. Естествено, във визитките не можете да съберете цялата информация за фирмата, затова акцентът се поставя върху представителността на това печатно изделие и използването на корпоративните символи.

При провеждането на сделки, разчети и други бизнес действия вътре в предприятието или между партньорите се използват бланки. При това във всяко предприятие наличието на фирмени бланки се използват отново в добрия тон. Също така фирмените бланки свидетелстват и за авторитета на организацията. Можем да даден прост пример. Получавате няколко писма от различни компании за някакво предложение. Едното писмо е напечатано на обикновен лист хартия, а второто - на фирмена бланка. Не е трудно да се досетите на кое точно предложение или информация ще обърните първо внимание. Прибавете и фирмен плик вместо обикновен и можете да сте сигурни, че интересът е вече събуден окончателно. Поговорката "По дрехите посрещат..." е много актуална все още. Именно точно такова писмо първо ще заинтригува получателя и ще бъде веднага прочетено.

Химизираната хартия е интересна новаторска технология в печата. Черното и синьото индиго, които се използваха активно от готвачите и сладкарските работници по съветско време, практически са потънали в забвение. Много по-удобно е използването на химизирна хартия, която не изисква иподравняване, за да попадне в необходимото поле, не е необходимо фиксиране или да ги приглаждате с пръсти, за да не се разместят от мястото. Химизираните бланки се попълват без всички изброени сложности,  а след това просто се разделят. И ето ви две идентично запълнени бланки. Всичко това също е делови печат. Такива химизирани бланки са заявили себе си при оформянето на фактури, издаването  на чекове, попълването на договори и др.

Хартията за записки и тефтери също е разновидност на бизнес печата.Дадената печатна продукция изглежда особено ефектна, когата на нея присъстват логото и други имиджови елементи на компанията.