(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Печат на брошури: история за разпространението им

Брошурите са малки книжки с листи, скрепени по различни методи. Много често нямат твърда корица и затова стойността на този тип материали не е висока.

 Зараждане на печата на брошури.

За първи път печатът на брошури е започнал още през XVIв, когато в Франция активно се е развивало религиозното движение на Реформацията. С тяхна помощ привържениците на реформите на църквата бързо са тиражирали и разпространявали своите основни становища, което им е позволявало да привличат много привърженици. Сред изследователите дори съществува теза, че именно развитието на печатарските технологии, които са позволявали изготвянето на материали с цел пропаганда, се е превърнало в необходимо условие за разпространението на протестанството в Европа.

Вълната на интерес към такива издания е била свързана с активното развитие на технологията на печата, което позволявало не само издаването на книги, но и по-евтини и по-дълготрайни материали. Това дало възможност на частни лица да поръчват големи тиражи за сравнително достъпни брошури, които се използвали активно не само за насърчаването на нови религиозни идеи, но и за други агитационно-политически цели.

Печатът на брошурите продължила да играе много важна роля в обществено-политическия живот във Франция: например, такива агитационни материали са се печатали в огромни количества по време на Великата френска революция. За това колко голямо влияние са имали, свидетелства фактът, че в определен период във Франция печатът и разпространението на политически брошури се е наказвало със смъртна присъда. Според свидетелствата на историците дори тази мярка не е успяла да намали обемът на печатните агитации.

 Разпространение и развитие на формата:

 През XVII-XIXв брошурите са били широко разпространени в Германия, Дания, Холандия и други европейски страни. Този удобен и действен печат се е използвал и в Русия. Още през XIXв тя се е използвала за агитация на представители на различни революционни течения. Още повече се е увеличила ролята на агитационните брошури в началото на XIX в и по време на революцията през 1917г.

Независимо от това, че печатът на брошури е придобила голяма популярност именно като агитационно-политически способ, тя се е използвала и за други цели. Например, именно в такъв формат често са се издавали прозаически и поетически произведения на прохождащи автори, които не са можели да си позволят сътрудничество със скъпи издателства.

В днешно време функцията на брошурите се е разширило видимо. По-старому може да се срещнат издания с агитационно-политически характер, но много по-популярен е печатът на рекламни брошури, които позволяват ефективното предлагане на пазара на различни продукти и услуги. Отделно може да се отбележат скъпите презентационни брошури, които помагат за създаването на необходимия облик на компанията. В този формат често се издават и информационни материали: учебни пособия, научни работи, отчети, инструкции за приемане, ценови листи и др.