(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Особености при дизайна на брошури

Формата на брошури дава възможност за решаването на най-различни задачи, които стоят пред клиента. Най-често те се използват като информационни изделия, но могат да се използват и като реклама на отделни продукти или компании като цяло. Техният дизайн се избира в зависимост от тяхното предназначение.

 Общи правила и особености на оформлението им.

 Тъй като брошурите са обемисти многолистови изделия тяхното изработване изисква повече работа при подготовката на информацията и илюстрациите. Ако бъдещата брошура е с изключително информативен характер, то тогава е необходимо вниманието да се съсредоточи върху структурата на изданието и удобството му при неговото използване. Ако става въпрос за рекламна брошура, то ролята на оригиналния дизайн е от особено значение. При това не е задължително такива брошури да са ярки и жизнени: в някой случай е много по-добре те да са в лаконичен, но представителен формат.

При създаването на дизайни на рекламни брошури се взима под внимание вече съществуващия фирмен стил на компанията. При процеса на оформяне може да се използват не само корпоративните цветове, логотата и друга визуална символика, но и общите особеност на компания. Например, ако компанията е позиционирана като динамична и младежка, то уместно е да се използват съответния ярък дизайн. Ако акцентът на компанията пада върху богатата история и стабилността, то тогава е по-подходящ сдържания дизайн.

Освен корпоративния стил, при изработването на дизайна на брошурите е необходимо да се отчете и особеностите на целевата аудитория, размерът на изданието, приблизителния срок на неговото използване. На това как клиентите ще възприемат готовата брошура особено влияние оказва материалът на брошурата и методът на скрепването й. Качественият дизайн на брошурата трябва да бъде придружен с хубавата хартия, която поддържа имиджа на уверената в себе си компания. Особено внимание трябва да се отдели на обложката, която трябва да е не само естетична, но и трайна тъй като това оказва пряко влияние на общата дълготрайност на брошурата, а също така и на усещането, когато я държиш в ръце.

 На какво трябва да обърнем внимание?

 При изготвянето на брошури е важно да се отдели повече внимание не само на подготовката на текстовете, но и на илюстративната информация. За това е необходимо от рано да се погрижите за наличието на качествени снимки на продуктите, производствените помещения или други обекти, които подкрепят основното рекламно съобщение на брошурата.

Особено важна роля имат качествените изображения в рекламните брошури, макар че и в информационните брошури добрите илюстрации могат да са изключително полезни. Освен снимки на рекламираните продукти може да се използват също и графики и схеми. Най-често такива обекти илюстрират преимуществата на един или друг продукт, показват динамиката на основните показатели на компанията и др. Добре съставените схеми и графики позволяват на читателя бързо да възприеме важната информация и правят процеса на четене удобен. Преимущество за клиента е възможността да сложи акцент на най-ярките плюсове на своите рекламни предложения.