(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Преимуществата на офсетния печат

Съвременните печатари използват разнообразни методи при изготвянето на печатни продукти: ситопечат, офсет, цифров, лазарен и др. видове печати. Най-широко разпространение е получил офсетния печат, който се отличава с най-високо качество при сравнително ниска себестойност.

 С какво е по-добър офсетния печат?

 Дадената технология позволява да се получи прекрасно цветопредаване.

 Благодарение не финнозърнестата си структура е възможно отпечатването на най-малките елементи, детайли на рисунката.

 Офсетният печат лесно се реализира върху всевъзможни носители (всякакви видове картони, хартии, в това число дизайнерска, при това хартията може да се прилага във всякакъв формат). Може да поръчате печат на визитки и плакати във формат А1, дори и в по-голям, нестандартен размер.

 При офсетовия печат лесно може да се приложат допълнителни технологии, като например термична обработка, ултравиолетово лакиране, щамповане и др.

 Технологията позволява прилагането не само на основните цветови отенъци, а и всякакви лакове, сребърни или златни цветове. С особено търсене тази услуга се ползва при печатът на визитки.

 Скоростта на изготвяне на печатната продукция по офсетовата технология е една от най-високите. В най-кратки срокове може да се изготви значителен обем печатна продукция.

 Себестойността на продукцията, изпълнена по офсетния метод е много по-ниска, отколкото по други алтернативни технологии на печата, особено при големи обеми на тиража.

 Посредством офсетния печат съществува възможност за реализацията върху носители на всяка, най-необикновена и сложна дизайнерска идея.

 Ако е необходим значителен обем на печатната продукция по-добър метод от офсетния никъде не може да се намери.