(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Офсетов печат на рекламни продукти

Офсетният печат отдавна се използва при изготвянето на средни и големи тиражи на различни продукти. В основата на тази технология лежи пренасянето на боите върху запечатан материал през промеждутъчно устройство (печатен цилиндър). За разлика от много други технологии, офсетният печат с времето не загубва своята актуалност и в днешно време той е най-популярният метод за изготвянето на полиграфически продукти. На офсетни машини се печатат голяма част от рекламните и информационните материали – изключение правят само малките тиражи, които са по-изгодни за изготвяне по цифров метод.

Днес офсетният печат активно се използва при работа с традиционни абсорбиращи материали, като например картон и хартия. Именно чрез офсетния метод се печатат голяморажни вестници, списания и други периодически издания. Не трябва да се подценява ролята на офсета и в рекламната полиграфия – за изготвянето на големи количества листовки, диплянки плакати и много други материали обикновено се използват именно офсетни печатни машини.

Едно от основните преимущества на офсетния печат е възможността за много точно възпроизвеждане на цветовите отенъци, добрата яснота и яркост на цветовете. Ако говорим за големи тиражи, то използването на офсетни машини за печат е по-изгодно от финансова гледна точка, тъй като цената на един екземпляр намалява с увеличаването на количеството.

За много от клиентите е важно това, че само на офсетните машини за печат може да се включи допълнителна палитра от цветове Pantone. В зависимост от конкретната задача тя може да се използва отделно или заедно с основните цветове на СМУК. Палитрата Pantone позволява значително да се разшири достъпния набор ор цветове и да вдъхне живот на най-сложните дизайнерски идеи. Освен това допълнителните цветове са много важни в тези случаи, когато е необходимо да се постигне максимално точно „попадение на цвета“.

За рекламните и брандираните продукти е важно и това, че офсетния печат позволява да се използва широк спектър от различни методи на следпечатно обработване. Например, такива са така популярните операции като ламиниране, лакиране, перфориране, рязане. Ако се използват една или няколко отделни довършителни операции, рекламният материал, напечатан на професионални офсетови машини, е още по-естетичен и привлекателен за целевата аудитория.

Всички изброени особености на офсетния печат го правят отличен избор за изготвянето на големи тиражи на рекламни продукти – листовки, диплянки, и др. Също така технологията е търсена и за рекламно-информационни материали – например, много популярен е офсетния печат на календари, плакати и постери. Съвременните печатни машини позволяват да се получи колоритно изображение с много високо качество, точно затова те са много подходящи за изготвянето на ярки корпоративни календари, които се превръщат в бизнес-сувенири, а също така и за други информационни и рекламни издания.