(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Как да направите добър фирмен каталог?

Много от компаниите използват фирмени каталози, за да представят най-актуалните си продукти и услуги на целевата аудитория. Този формат е най-търсен от туристическите фирми, търговските организации и от промишлените предприятия. Качествените фирмени каталози са особено полезни в случаите,в които компанията предлага богат асортимент от продукти или услуги, при които купувача може да се обърка.

Колко често е необходимо да се печатат каталози?

 

Периодичността на издаване на фирмени каталози зависи от сферата на работа, в която се развива компанията. В повечето случаи е напълно достатъчен печатат на каталог веднъж годишно, но в някои сфери информацията се обновява по-често: например, производителите и продавачите на дрехи често печатат по четири каталога годишно (за всеки сезон).

Основната задача на качествения фирмен каталог е да заинтересува целевата аудитория с предложенията на компанията и да предизвика покупки. За привличане на вниманието на потенциалните клиенти може да се използват ярки цветове (особено при оформянето на кориците). Много често този подход се предприема от компаниите, които са насочени към младата и динамична аудитория. Интересно решение е и използването на щамповано фолио, което изглежда отлично върху корицата. На практика всички фирмени каталози се обработват допълнително с лак. За да се направи продукта по-интересен може да се използва и релефно щамповане, което изглежда много оригинално.

Грамотният дизайн на каталога е гаранция за успех.

 

При оформянето на фирмени каталози е задължително да се взима под внимание корпоративния стил на дадената компания. Тук става дума не само за поместване на фирменото лого на корицата, но и за това, че каталога като цяло трябва да съответства на имиджа и сферата на деятелност на фирмата. Също така не трябва да забравяте да поместите данните за контакт на компанията, които всеки заинтересован от продуктите клиент трябва да може да намери без усилия.

Не само ролята на качествената корица при оформянето на каталога не трябва да се подценява, а също и основното му съдържание. Информацията на страниците на каталога трябва да се подава лаконично и достъпно на читателя. Важно е всички продукти или услуги да са логично групирани. Това позволява на купувача не само бързо да намери необходимата информация, но и да научи за всички основни категории на продуктите дори и при бегло преглеждане. За разграничаване на отделните категории може да се използва цветово разделение или други визуални разделители. Много често във фирмените каталози се отделят различните категории продукти или услуги. Това може да са най-интересните новини, информация за акции и намаления и др.

Изключително важен аспект при печата на каталози е подбора на хубави илюстрации. Качествените и естетически изображения правят материала много по-нагледен и интересен за целевата аудитория. Ако нямате готови изображения, то можете да отделите време и средства за работа с професионален фотограф, който може да представи продуктите на компанията в най-добра светлина.