(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Как да изберем цветовото оформление на дипляната?

Дипляната е един от най-разпространените видове печатна реклама, затова на почти

всяка една компания й се налага да ги поръчва. Един от най-важните въпроси, които се

появяват при процеса на подготовката за печат, е изборът на цветовото оформление на

диплянката. Именно от него зависи цялостното възприятие на готовата продукция и

нейното въздействие върху целевата аудитория.

При избора на цветовата гама при печатането на дипляни е необходимо да се

съобразяваме не само със собствените си предпочитания, но и с други фактори като:

особеностите на рекламирания продукт, предпочитанията на целевата аудитория и др.

Много често общата цветова стилистика се определя от съдържанието на самата дипляна.

Това се вижда много добре, ако материалът съдържа голямо количество илюстрации.

Например, дипляна, която рекламира почивка в топлите страни, ще съдържа много снимки

на пейзажи, плажове, хотели и други интересни за туристите обекти. В този случай фоновия

отенък и шрифта на дипляната трябва да хармонират с цветовата гама на снимките.

дипляни

По друг начин трябва да се подхожда към цветовото оформление на дипляната, ако

нейното съдържание е основно текст и таблици. В такива случаи вместо скъпия

пълноцветен печат може да се иберат два цвята, които да се използват на различните страни

на дипляната. Ако компанията има собствени корпоративни цветове те могат да се

използват при оформянето на дипляната. В тези случаи материалът се печата в цветност

2+2, а за текста се избира контрастен на фона цвят. Резултатът е, че текстът е лесен за

четене, а дипляната се получава естетически оформена без излишни разходи.

Цветът на фона при печат 2+2 на практика може да бъде всякакъв – четим текст

може да се напечата както на светли, така и на тъмни оттенъци.

дипляни Варна

Светлите цветове се смятат

за по-класически и по-обичайни, но в днешно време са много популярни и дипляни на

тъмен фон, включително и черен. Едно от най-важните предимства на черния цвят е, че той

се съчетава добре с повечето отенъци. Интересно изглеждащи са дипляни на черен фон,

който е съчетан с текст написан с цвят металик (най-често златен или сребърен). Това дава

възможност за получаването на продукт с изключителен и привлекателен външен вид ,

който обикновено се харесва на клиентите. Такава тъмна дипляна със сбит дизайн веднага

се отличава на фона на другите рекламни полиграфически продукти и привлича

вниманието.

Когато избирате черен цвят за фон не трябва да забравяте и спецификата на

предлагания продукт или услуга. Например, за дипляна на туристическа фирма или магазин

за детски играчки този вариант не е подходящ. От друга страна той може да е отлично

решение за бижутерски магазин, магазин за кожи и др. Освен черно може да използвате и

по-стилистически универсални тъмни фонове – например, синьо, червено и др. Текстът на

такива дипляни може да се печата с бял или друг контрастен цвят. За избора на нужния

отенък може да ви помогне профисионален дизайнер.