(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

В кои случаи изборът на цифров печат си струва?

В днешно време клиентите на типографията все по-често разглеждат цифровия печат като метод за изготвяне на поръчката. Причината за този избор на технология е необходимостта от получаване на малък тираж, който ще излезе по-скъп ако се използва офсетов печат. Освен това цифровия печат се използва активно при изпълняването на краткосрочни поръчки и при персонализирани документи.

 

Преимущества на цифровия печат.

 

Цифровите печатни машини дават възможност за бързо получаване на необходимата продукция: от оформянето на дизайнерската идея до нейната реализация на носителя минава много малко време. Именно затова дадената технология е популярна сред клиентите, които държи бързо да проведе кампания по пускането на нова линия продукти или да оповести потенциалните клиенти за откриване на магазин.

Чрез методът на цифровия печат често се печатат различни материали с технически или научен характер, ценови листи, съпровождаща документация и др. Възможността бързо да получиш малък тираж е необходима на учебни учреждения и научни организации, които се занимават с издаването на методическа литература, сборници със статии или тези. На тази група от клиенти може да им бъде от полза възможността бързо да внесат при подготовката на печат някои изменения.

Голяма част от поръчките на цифров печат е свързана с необходимостта от създаване на персонална продукция. Тук при тази технология няма конкуренция и затова дори големи поръчки с персонализация, които биха стрували по-евтино на офсетов печат, се поръчват на цифрови машини.

 

Широката сфера на използване на цифровия печат.

 

През последните години световният пазар на професионалния цифров пазар се развива активно. Днес той е залял достатъчно голям брой малотиражни, сравнително евтини поръчки, търсенето на които постоянно расте. Традиционната офсетова полиграфия е малко подходящ за изпълнението на такива задачи и затова много професионални печатари, които не искат да загубят своите клиенти, се снабдяват с цифрови машини за изпълняването на подобни поръчки. В резултат тези компании не само успяват да разширят потенциалната си аудитория от клиенти, но и да увеличат количеството на изпълнени работи и да оптимизират технологичния процес.

Все още може да се срещнат мнения за това, че дори професионалният цифров печат отстъпва на офсетния от гледна точка на качеството. Тази гледна точка е основателна – преди няколко години цифровите машини наистина са изоставали с качеството. Но последните модели на цифровото оборудване вече по нищо не отстъпват от офсетните.

Често изборът между цифровия и офсетния печат се основава най-вече върху размера на поръчката и съответно върху икономическата целесъобразност. Но това не са единствените критерии: някои от изключенията от това правило вече бяха разгледани. Освен това при избора на технология може да повлияе и особеностите на материала – например, някои цифрови машини се затрудняват при печата на поръчки върху структурни хартии.